Obchodné podmienky » Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely GDPR

 1. Udeľujete týmto súhlas Bartolomej Gergely - GREYML so sídlom Clementisova 6, 040 22 Košice, IČO 40164811, zapísaná na Okresnom úrade Košice III, oddiel Žo-Z/2003/01434/2/OBS vložka živnostenského registra 804-5722 (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:
 • meno a priezvisko;
 • emailovú adresu;
 • telefónne číslo;
 • adresu bydliska.
 • …………..

 1. Meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a adresa bydliska budú spracované za účelom:
  1. zaradenia do databázy pre zasielanie online obchodných oznámení.
  2. zaradenia do databázy pre zasielanie tlačených obchodných oznámení a katalógov ponúk.
  3. zriadenia a administrácie užívateľského účtu.
  4. marketingového spracovania vašich nákupných preferencií.
  5. personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní.

 

 

 1. Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 10 rokov a to za účelom
  1. zasielania obchodných oznámení, ak túto dobu nepredĺžite.
  2. zaradenia do databázy pre zasielanie tlačených obchodných oznámení a katalógov ponúk, ak túto dobu nepredĺžite.
  3. zriadenia a administrácie užívateľského účtu, ak túto dobu nepredĺžite.
  4. marketingového spracovania vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite.
  5. personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní, ak túto dobu nepredĺžite.

 

 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  1. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 

 1. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.
 2. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu, zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení.

 

 1. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok zrušenie Vašej objednávky, vymazanie z registrovaných užívateľov.
 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.